Koopsom: € 155.000,-- Ideaal voor liefhebbers - volledig te restaureren woonboerderij ! Vrijstaand pand, voormalige boerderij, Rijksmonument en volledig te restaureren. Oorspronkelijk bouwjaar 1850. Rieten dak. 441 m² grondoppervlakte en binnenmaat begane grond 14.60 m x 8.26 m en dus ca. 120 m² in totaal. 1e verdieping oppervlakte vanaf 1.50 m hoogte van het schuine dak 5.60 m x 14.60 m en dus ca. 82 m². Een Rijksmonument is: • minstens 50 jaar oud, van algemeen belang vanwege zijn schoonheid of betekenis voor de wetenschap; • moet cultuurhistorische waarde hebben; • verbouwingen zijn toegestaan zolang cultuurhistorische waarde niet in gevaar komt en hiervoor een vergunning is verleend; • eigenaren komen in aanmerking voor fiscale aftrek en kunnen gebruik maken van rijkssubsidieregelingen voor onderhoud en restauratie. Renovatie van rijksmonumenten: het proces Allereerst is het belangrijk dat uw rijksmonument geïnspecteerd wordt. U kunt de Monumentenwacht inschakelen, maar voor inspectie kunt u ook bij een deskundig bedrijf terecht. Omdat u een rijksmonument niet zomaar mag verbouwen of restaureren, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze regelt u via uw lokale gemeente, die om een bouwhistorisch onderzoek kan vragen als voorwaarde om een vergunning te krijgen. Dit onderzoek geeft aan wat de cultuurhistorische waarde van uw bezit is. Het verkrijgen van alle benodigde informatie kan tijdrovend zijn, dus neem bij restauratie- en/of renovatieplannen op tijd contact op met de gemeente. Een deskundig bedrijf weet uit ervaring welke informatie belangrijk is om te verstrekken en hoe de renovatie van uw rijksmonument zo snel mogelijk te kunnen laten starten. Een deskundig bedrijf kan u helpen bij het renoveren en restaureren van de boerderij. Onder het renoveren van een oude boerderij verstaan wij het verbeteren van uw boerderij met nieuwe materialen. Het is het gedeeltelijk verbouwen van de woning door verandering aan te brengen of de boerderij te vergroten. Met restauratie brengen zij uw bezit terug naar de originele staat, maar dan wel in een technisch perfecte conditie. Let wel op met het restaureren van een oude boerderij. Er moet zorgvuldig afgewogen worden welke bestaande kenmerken intact blijven en waar gerestaureerd dient te worden. Oude boerderijen hebben hun eigen charme, kenmerkende details en stijl, wat niet verloren mag gaan. Er moeten afwegingen gemaakt worden tussen het verbeteren van de kwaliteit van de boerderij en het behoudt van het authentieke karakter. Bij renovatie en restauratie zal een gespecialiseerd bedrijf altijd de huidige details in ogenschouw nemen, zodat er optisch zo min mogelijk verandert aan de woning. Alleen het leef- en wooncomfort wordt verhoogd. Zo’n gespecialiseerd bedrijf is o.a. Runhaar Bouw & Restauratie in Barneveld (0318-300065 / www.monumentenverbouwen.nl / info@runhaarbouw) Restauratieplannen dienen voorgelegd te worden aan de gemeente Heusden. De gemeente brengt vervolgens een advies uit aan de commissie Erfgoed.